Jak zdemontować nagrobek?

Zadbanie o zachowanie grobów i miejsc pochówku to jedna z niewielu usług, które możemy zaoferować…

Zadbanie o zachowanie grobów i miejsc pochówku to jedna z niewielu usług, które możemy zaoferować zmarłym, oddając w ten sposób hołd ich pamięci. Pomniki nagrobne z czasem niszczeją, pomimo troski, i muszą być wymieniane. Wymiana zazwyczaj wymaga demontażu istniejącego nagrobka, ale niewiele osób wie, jak to prawidłowo wykonać.

Czym jest demontaż nagrobka?

Demontaż nagrobka to procedura zwolnienia miejsca pochówku z poprzednich konstrukcji nagrobnych (płyt, krzyży, stel, rzeźb). Wyrażenie „demontaż nagrobka” to typowa nazwa usługi w firmach pogrzebowych, w ramach której czasem demontowane są elementy dekoracyjne grobu, nie będące bezpośrednio nagrobkiem.

Istnieją trzy różne podejścia do demontażu nagrobków:

 • samodzielna rozbiórka;
 • zwrócenie się o pomoc do pracowników nekropolii;
 • zamówienie usługi w specjalistycznej firmie pogrzebowej.

Każda z tych opcji wymaga od ciebie posiadania dokumentów na pochówek i uzyskania zezwolenia od administracji cmentarza na prace, jednak może być wykonana nawet przez osoby nieprofesjonalne.

Typowa usługa demontażu nagrobnych nagrobków, jeśli zamawiasz ją od specjalistów, obejmuje:

 • badanie miejsca pochówku i ocenę zakresu prac;
 • uzgodnienie kosztorysu z tobą i prac z administracją cmentarza;
 • wysłanie do miejsca prac zespołu wykonawców ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami;
 • zniszczenie za pomocą wybranego sposobu wskazanych przez ciebie konstrukcji nagrobnych, w tym płyt nagrobnych, ogrodzeń, wazonów lub kwietników, rzeźb, stel, obelisków; przygotowanie terenu nad pochówkiem do instalacji nowego nagrobka lub podstawowe upiększenie (wyrównywanie, czyszczenie ziemi z odpadów itp.) w przypadku, gdy taka instalacja nie jest planowana;
 • wywóz przez wykonawców wszystkich odpadów po demontażu nagrobka.

WAŻNE! W ramach procedury demontażu nagrobka możliwe są manipulacje tylko z naziemnymi elementami pochówku i fundamentami płytkiego zalegania. Odkopywanie grobu, a tym bardziej ekshumacje ciała zmarłego są niedopuszczalne bez specjalnego zezwolenia władz.

Kiedy wymagane jest usunięcie nagrobka na grobie?

Najczęściej potrzeba demontażu nagrobka pojawia się albo w związku z jego wymianą na nowy, albo w związku z przeprowadzeniem podpochówku w grobie, na którym stoi.

Potrzeba wymiany dekoracji na grobie może pojawić się po katastrofie naturalnej, w wyniku długotrwałego braku opieki lub w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za grób. Czasami kilka grobów decyduje się połączyć pod wspólnym nagrobkiem – wtedy wymagany jest demontaż ogrodzenia i zdjęcie nagrobków z każdego z nich. Powodem może być również proste życzenie krewnych zmarłego.

Decyzję o konieczności demontażu nagrobka na jakimkolwiek grobie może podjąć również administracja cmentarza. Dzieje się tak, gdy zostanie uznany za awaryjny. Duże pęknięcia, odpryski, złamania i chwianie całej konstrukcji – główne przyczyny, dla których administracja cmentarna może zdecydować, że nagrobek podlega utylizacji. W wyjątkowych przypadkach takim powodem może być utrata estetycznego wyglądu przez konstrukcje nagrobne lub nieusuwalne ślady wandalizmu.

Przed demontażem nagrobka należy dokładnie ocenić jego stan i potrzebę wymiany na nowy. Możliwe, że można obejść się bez kosztownych i skomplikowanych prac: wystarczy restauracja lub rekonstrukcja, odnowienie poszczególnych elementów.

Jak powinien być przeprowadzany demontaż nagrobka?

Działania związane z demontażem w żaden sposób nie są szczegółowo regulowane przez polskie prawo. Podlegają tym samym wymaganiom co jakiekolwiek prace prowadzone na cmentarzu. Działania muszą być uzgodnione z administracją, nie przeszkadzać w odwiedzaniu cmentarza, nie mieć cech bluźnierstwa lub zniewagi wobec zmarłych.

Przeprowadzając prace związane z demontażem konstrukcji nagrobnych, należy przestrzegać ogólnych zasad przebywania w miejscach spoczynku. Obowiązkowa lista prac wchodzących w skład procedury demontażu nagrobka obejmuje również wywóz śmieci i oczyszczenie terenu, na którym przeprowadzono demontaż. W uzgodnieniu z wykonawcami, po wywiezieniu odłamków i śmieci może zostać przeprowadzona praca nad zazielenieniem grobu, instalacją kwietnika, nowego nagrobka itd.

Ile kosztuje demontaż nagrobka i ogrodzenia?

Ze względu na różnorodność nagrobków, unikalne cechy ich konstrukcji i stanu, niuanse warunków pogodowych i wiele innych czynników, nie można z góry przewidzieć, ile kosztuje demontaż nagrobka na cmentarzu. Całkowity koszt może wahać się od 300 do 1400 złotych.

Tylko wyjazd specjalisty do konkretnego miejsca pracy i ocena przez niego stanu istniejącego nagrobka dadzą ci wyobrażenie o wydatkach pieniężnych na taką procedurę. Na przykład, usunięcie starego żelaznego ogrodzenia i metalowego krzyża, wbitego w ziemię ostrzem, będzie kosztować cię sto złotych, podczas gdy rozbicie i wywóz betonowych konstrukcji może być cztery razy droższe. Jeśli samodzielnie usuwasz nagrobek, potrzebne będą wydatki na narzędzia i transport do wywozu odłamków – ich wielkość w zależności od warunków cmentarza i rozmiarów konstrukcji nagrobnych może się różnić wielokrotnie.

Warto omówić cenę ze specjalistą przed zawarciem umowy, ponieważ niektóre nieuczciwe agencje pogrzebowe korzystają z takiego rozrzutu w kosztach prac, aby najpierw zmusić klienta do podpisania umowy na świadczenie usług, a następnie uzasadniają niezwykle wysoką cenę, powołując się na inne przypadki, gdzie cena mogła być uzasadniona.

Jak prawidłowo utylizować nagrobek?

Utylizacja nagrobka to oddzielna i dość skomplikowana procedura. Jeśli zawarłeś umowę na demontaż konstrukcji nagrobnych z firmą zewnętrzną, zadanie utylizacji gruzu rozwiązują jej specjaliści. Jeśli jednak sam zajmowałeś się zdjęciem nagrobka, będziesz musiał zwrócić się do administracji. Zazwyczaj przy każdym nekropolu istnieje specjalne wysypisko dla przedmiotów rytualnych.

Jeśli rozbiłeś kamienną lub betonową konstrukcję, waga gruzu może być bardzo duża – do ich wywozu warto zadbać o posiadanie wózka. Należy mieć na uwadze, że kamienne odłamki z nagrobka nie stanowią szczególnej wartości sakralnej. Mogą być wykorzystane użytkowo: na przykład do zasypania fundamentów lub wzmacniania dróg. Historia zna niejeden przykład, kiedy starymi płytami nagrobnymi brukowano chodniki i place w dużych miastach. Dzisiaj takie działanie jest dopuszczalne, jeśli na odłamkach nagrobków nie widać imion lub portretów ludzi oraz dat ich życia.

Dopuszczalnym wariantem pozbycia się zdjętego nagrobka jest jego odsprzedaż. Jeśli kamień nie został uszkodzony podczas demontażu, można go zaoferować rzemieślnikom zajmującym się wykonywaniem nagrobków jako materiał do stworzenia nowej płyty nagrobnej. Dużej sumy za to nie uzyskasz, jednak przedstawiciele nabywców zazwyczaj sami zapewniają transport ciężkiego kamienia, co rozwiązuje wiele problemów. Chociaż decyzja o sprzedaży jest całkowicie legalna i niepotępiana z punktu widzenia moralnego, najlepiej uzgodnić ją ze wszystkimi bliskimi zmarłego. Należy rozumieć, że zniszczenie portretu zmarłego lub słów o nim, uwiecznionych na nagrobku, może być nieakceptowalne dla niektórych krewnych.

Pytania i odpowiedzi

Co zrobić z drewnianym krzyżem?

Zazwyczaj tuż po pogrzebie na grobie stawia się drewniany krzyż, który później jest zastępowany kamiennym nagrobkiem. Wyrzucanie takich krzyży uważane jest za bluźnierstwo, jednak ich przechowywanie gdziekolwiek nie jest możliwe. Rozwiązań może być kilka:

 • zostawić krzyż na grobie obok nagrobka (możliwe, jeśli grób jest wystarczająco duży);
 • sprzedać krzyż innym ludziom do umieszczenia na ich grobie (jest to dozwolone zarówno przez prawo, jak i Kościół, ponieważ nie stanowi bluźnierstwa ani braku szacunku wobec zmarłego);
 • rozebrać krzyż na drewniane części i spalić je.

Czy można niszczyć demontowane nagrobki?

Tak. Konstrukcje nagrobne nie są uważane za przedmioty sakralne, a cenne są tylko w takim stopniu, w jakim przypominają żywym o zmarłej osobie. Jeśli nagrobek przestaje spełniać taką funkcję w związku ze zdjęciem, jego zniszczenie nie jest czymś potępianym.

Czy mogą zabronić ci demontować nagrobek?

Nie. Konstrukcje nagrobne nie są własnością osoby odpowiedzialnej za pochówek, jednak ma ona prawo zainicjować procedurę ich demontażu, przeniesienia lub odnowienia według własnego życzenia. Jedynym wyjątkiem jest, gdy nagrobek na grobie został uznany za obiekt dziedzictwa kulturowego: w takim przypadku jakiekolwiek prace z nim muszą być uzgodnione w organach lokalnej władzy.

Demontaż nagrobków to skomplikowana i odpowiedzialna praca, czasami wymagająca dużego wysiłku i specyficznych umiejętności. Można ją przeprowadzić samodzielnie, jednak lepiej powierzyć ją ludziom, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i narzędzia. Firma GRAAL zawsze jest gotowa pomóc ci w realizacji zdjęcia konstrukcji nagrobnych: nasi specjaliści przeprowadzą wszystkie prace ostrożnie i dokładnie, nie zakłócając grobów, a po nich posprzątają wszystkie ślady pracy. Możesz zamówić demontaż nagrobków i uzyskać konsultację na każdy interesujący cię temat, dzwoniąc do nas: 📞 510 200 299.

Zapraszamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku – https://www.facebook.com/pracowniagranitu/. Tutaj będziemy informować Was o wszystkich przydatnych poradach, nowych projektach pomników, naszych promocjach i zniżkach na nasze prace i usługi. Dołącz do nas. Czekamy na Ciebie!

Przeczytaj również: Ile kosztuje renowacja starego nagrobka? Przegląd cen i procesu

Przeczytaj również: Jak odnowić litery i portret na nagrobku: instrukcja

bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner
To top