Produkcja i montaż nagrobków na cmentarzu

Montaż nagrobków to pracochłonny i wieloetapowy proces, który w warunkach smutnej atmosfery wydarzeń lepiej powierzyć…

Montaż nagrobków to pracochłonny i wieloetapowy proces, który w warunkach smutnej atmosfery wydarzeń lepiej powierzyć profesjonalistom. Nasi specjaliści świadczą podobne usługi już od wielu lat i dlatego zapewniają wysokiej jakości montaż nagrobka bez jakichkolwiek naruszeń normatywnych. Co więcej, na montaż nagrobka obowiązuje gwarancja określona w zawartej umowie.

Główne etapy montażu nagrobka

 1. Po zawarciu umowy uzgadniasz z naszym menedżerem dogodny czas montażu, w wyznaczonym dniu dochodzi do spotkania z profesjonalną brygadą na cmentarzu.
 2. Uzyskujesz zezwolenie na wjazd w administracji cmentarza. Towarzyszysz brygadzie do grobu.
 3. W ciągu najbliższych 1-2 godzin odbywa się montaż nagrobka (w zależności od wyposażenia). W tym czasie klient może być obecny obok lub wrócić tylko na zakończenie prac.

Po zakończeniu prac klient sprawdza jakość świadczonej usługi, podpisuje protokół odbioru i dokonuje dopłaty zgodnie z umową.

Montaż różnych produktów rytualnych

Montaż klasycznego nagrobka rzadko zajmuje więcej niż 3 godziny. Jednakże, jeśli dla większej trwałości przewiduje się wylanie betonowego fundamentu, montaż może trwać przez dwa dni. W obu przypadkach najdroższe w montażu są nagrobki granitowe. Następnie są marmurowe i polimerowe kompleksy. Końcowy koszt pracy jest ustalany na podstawie wysokości nagrobka i jego masy.

Często ludzie potrzebują umieścić nie tylko nagrobek, ale także cokół z ogrodzeniem. Cokoły z marmuru i granitu są montowane w ciągu 2 dni. Modele polimerowe i betonowe można zainstalować w ciągu jednego dnia.

Najtańsza jest instalacja małych produktów rytualnych. Mogą to być ławeczki, rabatki, litery. Przy montażu płytek oraz umieszczaniu obrzeża i żwiru końcowy koszt jest wyliczany zgodnie z rozmiarami pochówku.

Dodatkowo, w naszej firmie oferowane są usługi demontażu nagrobków i produktów rytualnych.

Zalety naszej firmy

 • Wysoka jakość usługi – nagrobek nie upadnie i nie zmieni położenia w przestrzeni.
 • Wykwalifikowana ekipa – są przestrzegane wszystkie wymagania cmentarza.
 • Montaż w ściśle określonym terminie.
 • Przeprowadzenie prac na wszystkich cmentarzach miasta Warszawa i regionu.
 • Gwarancja na sam produkt i jego montaż określona w umowie.

Prostym językiem: Ogólne zasady montażu nagrobka

Jeśli nagrobek jest umieszczany bezpośrednio na gruncie, wymagana jest specjalna mieszanka z piasku, cementu i żwiru, a także kątowniki i zbrojenie. Działka musi być wyrównana, umieszczone kątowniki, a następnie wylana mieszanka pod postument. Najpierw instaluje się postument i jego przyciągnięcia, potem – zbrojenie i stelę. Bardzo ważne jest użycie silikonowego uszczelniacza do wypełnienia wszystkich pustych miejsc.

Jeśli nagrobek jest instalowany na wspólnym fundamencie, najpierw na grobie należy umieścić drewniane szalunki. Następnie przeprowadza się ich zbrojenie, i działka jest zalewana mieszanką z piasku i cementu. Po dniu szalunki są usuwane, instaluje się postument, nagrobek i obrzeża.

Przed montażem nagrobka na miejskich cmentarzach Warszawy należy:

 1. Przedstawić projekt nagrobka w biurze cmentarza. Projekt nagrobka (lub napis na nagrobku) składa się na formularzu, zawierającym między innymi zezwolenie dla wykonawcy nagrobka na przygotowanie projektu i wykonanie nagrobka.
 2. Wpłacić opłatę za prace związane z montażem nagrobka, zgodnie z obowiązującym cennikiem cmentarza. Opłatę wnosi wykonawca nagrobka.

Działalność administracji cmentarza, związana z urządzeniem nagrobka, ma charakter kontroli i składa się z weryfikacji:

 • projektu nagrobka (pod kątem wymiarów nagrobka),
 • prawa do grobu osoby zamawiającej montaż nagrobka,
 • zgodności nagrobka z projektem,
 • prawidłowości umieszczenia płyty nagrobnej w kwartałach.

Możliwa jest instalacja i obsługa nagrobków na grobach o wymiarach nie przekraczających powierzchni grobu. W powierzchnię zajmowaną przez grób nie wchodzą odstępy między grobami i przejścia między rzędami grobów.

Teren, na którym znajdują się groby, można zagospodarować według odrębnych zasad. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zgody na użytkowanie tego terenu. Wniosek wraz z planem zagospodarowania terenu wokół grobu wraz z wnioskiem, stanowiącym integralną część wniosku, składa właściciel grobu. Aplikacja jest składana w biurze odpowiedniego cmentarza nie mniej niż 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac. Termin prac jest ustalany na dzień składania projektu.

Za zagospodarowanie grobu pobierana jest opłata w wysokości określonej w cenniku usług cmentarnych na miejskich cmentarzach stolicy Warszawy. Płatność jest dokonywana przed rozpoczęciem opracowania.

Zarządzenie dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie reguluje zasady dbania o teren grobów. Najważniejsze zasady to:

 • Zagospodarowanie terenu przylegającego do grobu odbywa się w dni robocze od 8:00 do 16:00. Materiały budowlane można dostarczyć na cmentarz od 8:00 do 15:00, na podstawie płatnego przepustki.
 • Po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu grobu sporządza się protokół odbioru prac.
 • Zabrania się używania do zagospodarowania okolic grobów szlifowanych, polerowanych lub glazurowanych płyt i płytek.
 • Materiał używany do zagospodarowania wokół grobu może być układany bezpośrednio na ziemi lub na piaskowo-cementowym podkładzie.
 • Nie dopuszcza się wylewania betonowych ławek czy fundamentów w pobliżu grobów.
 • Przy grobie dopuszcza się umieszczenie oddzielnej ławki, której długość, szerokość i wysokość nie przekraczają odpowiednio 80x20x40 cm. Ławka nie powinna być na stałe przymocowana do ziemi. Ławkę może ustawić administrator grobu za pisemną zgodą zarządzającego cmentarzem.

Ogólnie w Polsce nie ma jednolitej zasady montażu nagrobków dla wszystkich cmentarzy, zawsze trzeba kierować się regulaminem cmentarza – w regulaminie każdego cmentarza szczegółowo opisane są kroki przed montażem nagrobka.

Zagospodarowanie grobu bliskiej osoby to odpowiedzialne wydarzenie, które wymaga czasu, wiedzy i umiejętności. Nieprzestrzeganie technologii montażu nagrobka z marmuru, granitu czy kamienia sztucznego może spowodować, że pomnik się przechyli, upadnie lub nawet zniszczy. Uniknięcie problemów i błędów przy samodzielnym montażu monumentu umożliwią nasze zalecenia.

Główne zasady i etapy montażu:

Do głównych wymagań, których przestrzeganie pozwala przystąpić do montażu nagrobka, należą:

 • osiadanie kopca grobowego – wszystkie prace powinny być przeprowadzane co najmniej 12 miesięcy po pochówku;
 • ciepła pora roku – montaż monumentów zazwyczaj odbywa się od marca do listopada;
 • posiadanie dokumentów zezwalających od cmentarza na przeprowadzenie prac na działce grobowej.

Warto pamiętać, że administracje cmentarzy ściśle regulują przestrzeganie granic działki. Nie można instalować nagrobków naruszających obwód, przeszkadzających sąsiednim pochówkom. W przeciwnym razie możliwy jest demontaż w trybie jednostronnym.

Montaż nagrobka zależy od jego typu, kształtu, wymiarów. Standardowy nagrobek granitowy zazwyczaj składa się z rabatki, cokołu i steli. Przed montażem przeprowadza się prace przygotowawcze:

 • wyrównuje się ziemię na działce, szczególnie dosypuje się miejsca osiadania gruntu;
 • przeprowadza się dokładne sprzątanie miejsca montażu;
 • nanosi się oznaczenia przyszłego fundamentu.

Montaż nagrobka granitowego wykonuje się na betonowym, zbrojonym fundamencie. Zakłada się zbrojenie lub kanał, w zależności od szerokości cokołu. Cała zbrojenie jest ze sobą łączona, następnie połączona zbrojenie jest zalewana betonem. Na lekko wyschnięty beton instaluje się cokół. Wyrównuje się go poziomem we wszystkich płaszczyznach. Pozwala się betonowi wyschnąć i można montować stelę na cokole.

Błędy montażu często ujawniają się po kilku miesiącach czy nawet latach. Uniknięcie problemów z przechylonym nagrobkiem można osiągnąć, powierzając jego montaż profesjonalistom firmy GRAAL. Doświadczenie, wiedza, posiadanie niezbędnego narzędzia pozwoli prawidłowo zamontować najbardziej skomplikowaną konstrukcję szybko i niezawodnie.

Chcesz zamówić nagrobek w Warszawie?

 • Zostaw zgłoszenie na naszej stronie internetowej
 • Zadzwoń pod numer +(48) 5100200299
 • Odwiedź nasze biuro w Warszawie, ul. Wóycickiego 15, Cmentarz Północny
bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner
To top