Monety leżące na oczach człowieka, zbliżenie

Dlaczego kładli monety na oczy zmarłych?

Tradycja kładzenia monet na oczy zmarłego człowieka istnieje u różnych narodów świata i zachowała się…

Tradycja kładzenia monet na oczy zmarłego człowieka istnieje u różnych narodów świata i zachowała się do naszych dni. Ta praktyka, rozpowszechniona w północnej Eurazji i innych regionach, ma kilka wyjaśnień. Jednak wszystkie wersje zgadzają się co do tego, że miedziane monety pomagają zmarłemu osiągnąć szczęście w życiu pozagrobowym.

Mity o monetach na oczach zmarłych

Starożytna Grecja:

 • Tradycja ta wywodzi się ze starożytnej Grecji. Grecy wierzyli, że po śmierci dusza udaje się do królestwa Hadesu, do którego można się dostać tylko przez rzekę Styks. Przewoźnikiem dusz był Charon, który wymagał zapłaty za swoje usługi.
 • Aby zmarły mógł zapłacić Charonowi, kładli mu na oczy monety, zazwyczaj miedziane. Biedni ludzie mogli używać dowolnych okrągłych przedmiotów.

Starożytny Egipt:

 • W starożytnym Egipcie również istniała wiara w życie pozagrobowe. Egipcjanie wierzyli, że pieniądze będą potrzebne zmarłemu także w zaświatach do różnych celów, w tym do opłacenia przeprawy.
 • Przygotowania do życia pozagrobowego były gruntowne, a monety odgrywały w tym procesie ważną rolę.

Słowiańskie tradycje:

 • Starożytni Słowianie wierzyli, że pieniądze pomogą zmarłemu rozpocząć nowe życie w zaświatach. Mogło to obejmować zakup niezbędnych rzeczy lub opłatę za przejście do innego świata.

Naukowe i praktyczne wyjaśnienia

Fiksacja powiek:

 • Po śmierci mięśnie oczu przestają się kurczyć i powieki mogą pozostawać otwarte. Aby zamknąć oczy zmarłemu, kładli na nie monety, ponieważ ich waga utrzymywała powieki zamknięte.
 • Monety miedziane były wybierane ze względu na swój kształt i wagę, a także dlatego, że miedź była jednym z najcięższych metali znanych starożytnym ludziom.

Zapobieganie plamom pośmiertnym:

 • Uważano, że miedziane monety mogą zapobiegać pojawianiu się plam pośmiertnych na powiekach zmarłego. Miedź ma właściwości antybakteryjne, co mogło być dodatkowym powodem do używania tego metalu.

Współczesne rozumienie rytuału

Dziś większość badaczy uważa, że tradycja kładzenia monet na oczy zmarłego miała charakter użytkowy. Głównym celem było utrzymanie powiek zmarłego zamkniętych. Było to związane z przesądami, że otwarte oczy zmarłego mogą przynieść nieszczęście.

Niektóre współczesne rytuały i tradycje są zachowane bez pełnego zrozumienia ich pierwotnego znaczenia. To odzwierciedla szacunek dla kulturowych i historycznych praktyk przodków, które są po prostu powtarzane jako część obyczajów.

Dodatkowe fakty o rytuale monet na oczach

Mitologiczne korzenie w innych kulturach:

 • W kulturze chińskiej istniał zwyczaj wkładania zmarłemu monet do ust, aby ułatwić jego podróż w zaświaty.
 • W niektórych kulturach Ameryki Środkowej i Południowej monety i inne wartościowe przedmioty kładziono do grobu, aby zabezpieczyć zmarłego w życiu pozagrobowym.

Ewolucja rytuału:

 • W średniowiecznej Europie monety na oczach zmarłych były również używane jako sposób zapobiegania kradzieży gałek ocznych, które były uważane za potężny składnik magiczny.

Kulturowe znaczenie miedzi:

 • Miedź, znana ze swoich właściwości antybakteryjnych, była uważana za święty metal, zdolny chronić duszę zmarłego przed złem i chorobami.

Historyczne paralele i współczesne analogie

Monety na oczach w tradycji rosyjskiej

W Rosji również istniała tradycja kładzenia monet na oczy zmarłego. Miała ona głównie charakter użytkowy i służyła do utrzymania powiek zamkniętych. Jednak w niektórych regionach uważano, że monety pomagają duszy zmarłego szybciej znaleźć spokój i chronić się przed złymi duchami. Co ciekawe, w niektórych wsiach ta tradycja jest wciąż zachowana, choć częściej używa się innych ciężkich przedmiotów.

Współczesne rytuały pogrzebowe

Współczesne rytuały pogrzebowe zawierają różne elementy zaczerpnięte z dawnych tradycji. Chociaż kładzenie monet na oczy jest teraz rzadkie, jest zastępowane innymi symbolicznymi działaniami. Na przykład w niektórych kulturach na grób kładzie się pieniądze lub inne wartościowe przedmioty, aby uczcić pamięć zmarłego i pomóc jego duszy w zaświatach.

Kulturalne paralele i unikalne obyczaje

Kultura chińska i monety

W Chinach, oprócz monet w ustach, istniały inne rytuały związane z pieniędzmi i śmiercią. Często do grobu kładziono papierowe pieniądze lub specjalne “pieniądze zaświatów”, które palono, wierząc, że przejdą do świata duchów i pomogą zmarłemu w życiu pozagrobowym. Te tradycje odzwierciedlają głęboką więź między materialnym i duchowym światem w kulturze chińskiej.

Starożytne cywilizacje Mezoameryki

W Mezoameryce, zwłaszcza u Majów i Azteków, praktykowano skomplikowane rytuały pochówku z wykorzystaniem cennych przedmiotów. Te kultury wierzyły w konieczność zaopatrzenia zmarłego we wszystko, co niezbędne do jego podróży w zaświaty, w tym jedzenie, ozdoby i oczywiście monety lub ich odpowiedniki.

Społeczne i ekonomiczne aspekty

Rytuały związane z kładzeniem monet na oczy odzwierciedlają również społeczne i ekonomiczne aspekty społeczeństwa. W starożytności posiadanie monet u zmarłego mogło świadczyć o jego statusie społecznym i bogactwie. Podczas gdy biedne rodziny mogły używać prostych przedmiotów, bogate mogły sobie pozwolić na drogocenne metale i ozdoby, co podkreślało ich status nawet po śmierci.

Współczesne podejścia badawcze

Badania antropologiczne

Współcześni antropolodzy nadal badają te rytuały, wykorzystując metody badań terenowych i analizy znalezisk archeologicznych. Badanie starożytnych pochówków pozwala uzyskać nowe dane o życiu i wierzeniach ludzi przeszłości. Szczególną uwagę zwraca się na symbolikę i znaczenie użytych przedmiotów, co pomaga zrozumieć głębokie przyczyny i znaczenia tych tradycji.

Aspekty socjokulturowe

Badanie współczesnych analogów tych rytuałów pomaga zrozumieć, jak zmieniły się lub zachowały dawne obyczaje w warunkach globalizacji i wymiany kulturowej. Niektóre elementy rytuałów są zintegrowane z nowoczesnymi praktykami, zyskując nowe znaczenie w kontekście współczesnych wierzeń i wartości.

Wnioski

Tradycja kładzenia monet na oczy zmarłego człowieka jest wielowarstwowa i ma głębokie historyczne korzenie. Niezależnie od konkretnych kontekstów kulturowych i czasowych, podkreśla ona znaczenie szacunku i troski o zmarłych, pomagając im osiągnąć spokój i szczęście w życiu pozagrobowym. Współczesne badania nadal odkrywają nowe aspekty tych rytuałów, wzbogacając nasze zrozumienie dziedzictwa kulturowego różnych narodów.

Podobne artykuły

Wnioski

Badanie rytuałów i obyczajów związanych ze śmiercią pomaga lepiej zrozumieć dziedzictwo kulturowe różnych narodów. Temat śmierci zawsze był jednym z najważniejszych dla ludzi starożytności, co tłumaczy wiele niezwykłych rytuałów i zasad z nią związanych.

bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner
To top