Znane i najciekawsze symbole religijne na nagrobkach w Polsce

Nasza Pracownia Granitu Graal prezentuje w tym artykule CZTERY bardzo znane symbole na nagrobkach w Polsce.

Nasza Pracownia Granitu Graal prezentuje w tym artykule CZTERY bardzo znane symbole na nagrobkach w Polsce. Od wielu lat nasz kraj stał się miejscem wielokulturowym, a do naszej wspólnoty coraz częściej dołączają osoby o różnych wyznaniach religijnych. Mimo że Polska jest głównie krajem o dominującym katolicyzmie, to nie zmienia faktu, że otwarcie przyjmuje wszystkich obywateli, niezależnie od ich wyznania.

Zaczynamy od Gwiazdy Dawida, ale zanim przejdziemy do opisu, zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem, w którym znajdziecie różnorodne rozwiązania nagrobkowe: https://nagrobki-pg.pl/catalog/

Gwiazda Dawida ✡️

Gwiazda ta jest znana również jako Gwiazda Syjonu, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli judaizmu. Jej nazwa pochodzi od biblijnego króla Dawida, który jest uważany za autora wielu psalmów (to są liryczne utwory modlitewne) i jednego z najważniejszych postaci Starego Testamentu.

Gwiazda Dawida jest sześciokątną gwiazdą składającą się z dwóch trójkątów nachodzących na siebie, tworzącą charakterystyczną symetrię. Bardzo często ją można zobaczyć na cmentarzach żydowskich. 

Istnieje kilka powodów, dlaczego konkretnie gwiazda Dawida pojawia się na nagrobku, a nie jakiś inny element. 

  1. Gwiazda Dawida jest ważnym symbolem w judaizmie, dlatego osoby wyznające tę religię mogą wybrać ten symbol jako wyraz swojej wiary. 
  2. Gwiazda Dawida jest silnie związana z kulturą i tożsamością narodu żydowskiego. Jeśli zmarła osoba była Żydem, umieszczenie tego symbolu na nagrobku może być wyrazem dumy z żydowskiego dziedzictwa i przynależności do wspólnoty.
  3. Dla osób mających silne związki z Izraelem 🇮🇱, Gwiazda Dawida może być używana na nagrobkach jako symbol związku z krajem oraz wyraz pragnienia spoczynku w zgodzie z własnymi korzeniami.

Półksiężyc ☪️ — symbol Islamu 

W tradycji muzułmańskiej istnieją określone zasady dotyczące ceremonii pogrzebowych i nagrobków. Umieszczenie półksiężyca na nagrobku może być zgodne z praktykami i oczekiwaniami związanymi z muzułmańskim pochówkiem. 

Księżyc jest wspomniany w Koranie, świętej księdze islamu, wielokrotnie. Umieszczenie półksiężyca na nagrobku może być interpretowane jako nawiązanie do konkretnych fragmentów oraz jako wyraz pokory wobec stworzenia Allaha.

Poza granicami krajów muzułmańskich, Półksiężyc z gwiazdą są silnie związane z identyfikacją kulturową muzułmanów. Ich obecność na nagrobkach może podkreślić tożsamość religijną i kulturową zmarłego oraz wyrażać wspólnotę z globalną społecznością muzułmańską. 

Według Kranu, w niektórych krajach muzułmańskich to jest obowiązek, skoro więzi religijne są jedne z najmocniejszych na świecie. Ludzie z wyznaniem religijnym Islam są bardzo wierni swoim tradycjom. 

W Polsce istnieje niewielka społeczność muzułmańska w porównaniu z innymi krajami europejskimi, co wpływa na widoczność symboliki islamu na nagrobkach. Obecnie w Polsce według danych oficjalnych jest zarejestrowano 2209 osób w Muzułmańskim Związku Religijnym. 

OM lub AUM  — symbol hinduizmu 🕉️

Na pewno słyszeliście znane polskie “Om” w trakcie medytacji, również zapisywane jako Aum, jest jednym z najważniejszych i najświętszych symboli w hinduizmie. To krótkie jednosylabowe słowo, a jednocześnie mantra, które symbolizuje: 

  • Pierwotną energię 
  • Wszechświat
  • Jedność z absolutem

Umieszczenie Om na nagrobkach osób hinduistycznych ma głębokie znaczenie religijne i duchowe.

  1. Święte słowo i dźwięk

W hinduizmie, Om uważane jest za pierwotne i wszechobecne słowo, które zawiera w sobie esencję wszechświata. Jego wymowa generuje dźwięk, który jest uważany za fundamentalny dźwięk wszechświata. Dla wielu hindusów jest to mantra, która pomaga w koncentracji i medytacji.

  1. Om i jego trzy składowe:  

A — Jawa 

U — Sen 

M — Głęboki sen 

Plus, trzy aspekty boskości: Brahmę (twórcę), Wisznu (opiekuna) i Śiwę (niszczyciela).

Coraz więcej do Polski przyjeżdża ludzi z Indii, więc w dzisiejszych czasach to jest bardzo popularna kultura medytacji i jogi. Obecnie w naszym kraju jest zadeklarowano około 4000 hindusów. 

Nasze znane polskie S.P, ale nie każdy o tym wie

“S.P.” to skrót od łacińskiego wyrażenia “Sanctae Pignus” lub “Sanctae Piae”, co tłumaczy się jako “Święta Pamięć” lub “Święta Dusza”. Jest to często używane na nagrobkach lub w ogłoszeniach o zmarłych jako wyraz szacunku i wiecznej pamięci o zmarłej osobie. Zazwyczaj “S.P.” poprzedza imię i nazwisko zmarłego, wskazując, że dana inskrypcja lub ogłoszenie jest poświęcone pamięci tej osoby.

Obecnie w Polsce jest oficjalnie zarejestrowano około 30 różnych wyznań religijnych, co stanowi prawie 30% od całej populacji w kraju, więc to jest bardzo istotna liczba, żeby na nią nie zwracać uwagi. 

Zapraszamy do naszej Pracowni Granitu Graal, gdzie tworzymy najlepsze nagrobki dla wszystkich. Obecnie mieścimy się pod dwoma adresami w Warszawie:

📞 510200299

Warszawa, ul. Wóycickiego 15, Cmentarz Północny

bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner
To top