Pełny przewodnik po cmentarzach w Polsce: Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzajach grobów i ich wymiarach

Cmentarze w Polsce to miejsca o szczególnej atmosferze, gdzie szacunek dla zmarłych łączy się z…

Cmentarze w Polsce to miejsca o szczególnej atmosferze, gdzie szacunek dla zmarłych łączy się z głębokimi tradycjami i nowoczesnymi wymaganiami. Ten przewodnik jest przeznaczony dla osób szukających informacji o cmentarzach w Polsce, w tym szczegółów na temat rodzajów grobów i wymagań dotyczących ich rozmiarów. Omówimy wszystkie aspekty, zaczynając od cmentarzy komunalnych po cmentarze religijne, omówimy rodzaje grobów, w tym groby ziemne, murowane, rodzinne, katakumby i kolumbaria, oraz przyjrzymy się zasadom pochówku i warunkom zakładania grobów.

Cmentarze komunalne i religijne: Zarządzanie i obsługa

Cmentarze komunalne w Polsce podlegają zarządzaniu lokalnych samorządów, które odpowiadają za ich tworzenie, rozszerzanie i utrzymanie. Decyzja o założeniu nowego cmentarza jest podejmowana przez radę gminy i wymaga zatwierdzenia przez odpowiedniego inspektora sanitarnego.

Cmentarze religijne, zarządzane przez organy kościelne, również wymagają uzgodnień z organami sanitarnymi, aby zapewnić zgodność z normami sanitarnymi. Te cmentarze służą jako ostatnie miejsce spoczynku dla wiernych różnych wyznań i często odzwierciedlają religijne zwyczaje w praktyce pochówku.

Rodzaje grobów: Ziemne, Murowane, Rodzinne, Katakomby i Kolumbaria

Groby ziemne to najbardziej tradycyjny typ pochówku, gdzie trumna lub urna są zanurzane w ziemi. Rozmiary tych grobów są ściśle regulowane, aby zapewnić godne pochowanie.

Groby murowane to pochówki chronione betonowymi ścianami, co zapobiega zapadaniu się i zapewnia trwałość miejsca pochówku.

Groby rodzinne pozwalają na umieszczenie kilku trumien w jednym grobie, zapewniając pochówek rodzinny i zmniejszając zajmowane przez cmentarze przestrzenie.

Katakumby i kolumbaria oferują alternatywne formy pochówku, gdzie ciała lub prochy mogą być umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego niszach, co stanowi efektywne rozwiązanie dla ograniczonych przestrzeni.

Wymagania dotyczące rozmiarów grobów i zasady pochówku

W Polsce obowiązują ścisłe wymagania dotyczące rozmiarów grobów, które zależą od rodzaju grobu i wieku zmarłego. Te normy zapewniają godne pochowanie i przestrzeganie standardów sanitarnych.

Zasady pochówku obejmują terminy ponownego wykorzystania grobów i warunki zakładania grobu, zapewniając, że każdy pochówek szanuje pamięć zmarłych i zapewnia wystarczająco dużo miejsca dla przyszłych pokoleń.

Podstawowe zasady pochówku:

 • Grób nie może być używany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
 • Po upływie 20 lat grób nie może być ponownie wykorzystany do pochówku, jeśli jakakolwiek osoba sprzeciwi się temu i zapłaci opłatę za pochówek ciała. Ta klauzula obowiązuje przez kolejne 20 lat i może być przedłużona. Powyższe postanowienia nie dotyczą pochówku ciał w grobach murowanych przeznaczonych do umieszczania ciał więcej niż jednej osoby, a także pochówku urn z ludzkimi prochami powstałymi w wyniku kremacji ciała.
 • Dopuszczalne są umowy przedłużające okres, przez który grób nie może być ponownie wykorzystany.

Wymagania dotyczące rozmiarów grobów:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. o wymaganiach stawianych cmentarzom, grobom i innym miejscom pochówku ciał i szczątków

Groby ziemne muszą mieć następujące minimalne wymiary:

 • pojedynczy, w którym umieszczona jest trumna z ciałem dziecka do 6 roku życia: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
 • inne pojedyncze, składające się z trumny z ciałem: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 • pojedynczy, w którym umieszczona jest urna: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane muszą mieć następujące minimalne wymiary:

 1. pojedynczy, składający się z trumny z ciałem: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;
 2. pojedynczy, w którym umieszczona jest urna: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane wielournowe, w które umieszczane są urny, nie mogą przekraczać wymiarów pojedynczego grobu murowanego.

Nad każdą trumną umieszczoną w grobie murowanym powinien znajdować się sklepienie.

Nad ostatnim sklepieniem grobowca murowanego, przeznaczonego do umieszczania trumien, należy wykonać fundament pod sanitarną warstwę ziemi jako izolację o grubości nie mniejszej niż 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.

Warunki – Zakładanie grobu:

 1. W zależności od warunków glebowo-wodnych ciała mogą być pochowane w kilku warstwach w grobach ziemnych lub murowanych, ale trumny muszą być oddzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m oraz ścianą lub betonem o grubości co najmniej 0,06 m.
 2. Głębokość grobu ziemnego rodzinnego dla dwóch umieszczonych jeden nad drugim trumien powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej kolejnej trumny grob powinien być głębszy o 0,8 m.
 3. Groby ziemne rodzinne, w których trumny mają być umieszczane obok siebie na tym samym poziomie, muszą mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu.
 4. Groby murowane rodzinne, w których trumny mają być umieszczane obok siebie na tym samym poziomie, muszą mieć oddzielne komory dla każdej trumny z minimalnymi wymiarami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Ściana lub beton o grubości co najmniej 0,06 m niezależnie od głębokości grobu.
 5. Dopuszczalne jest tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, minimalna długość których dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla murowanych – 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonej w pkt 3 i 4.
 6. W każdym przypadku odległość między najwyższym poziomem wód gruntowych a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.
 7. W grobowcach murowanych dno grobu może być ziemne lub wzmocnione. Wzmocnione dno powinno mieć jednokierunkowe nachylenie; w najniższym punkcie powinien być przewidziany odpływ, łączący się z ziemią.
 8. Między grobami powinien znajdować się przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.
 9. Przejścia między grobami mogą być urządzane tylko za zgodą administratora cmentarza i na określonych przez niego warunkach.
 10. Na grobach można stawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających powierzchni grobu lub tworzyć nad grobem nasyp z ziemi.
 11. Nisza w kolumbarium powinna mieć następujące minimalne wymiary: 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości.
 12. Lokalizacja katakumb musi wykluczać możliwość negatywnego wpływu na środowisko.
 13. Nisza w katakumbach powinna mieć co najmniej 2,0 m na 1,0 m w poziomie i co najmniej 0,9 m wysokości. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą o grubości co najmniej 0,06 m i mieć system odprowadzania gazów i płynów, nie szkodzący środowisku i zapobiegający dostępowi owadów i gryzoni. Po zmontowaniu korpusu każdą niszę należy od razu zamknąć.

Zakończenie

Ten przewodnik dostarcza cennych informacji o cmentarzach w Polsce, w tym o cmentarzach komunalnych i religijnych, różnych typach grobów i ścisłych wymaganiach dotyczących ich rozmiarów. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomoże lepiej zrozumieć tradycje i zasady pochówku w Polsce oraz wybrać najbardziej odpowiedni rodzaj pochówku dla bliskich.

Jeśli szukasz nagrobka, który będzie wyjątkowy i osobisty, skontaktuj się z nami dzisiaj przez numery telefonów 📞 510 200 299 oraz 510 200 211, aby omówić swoje potrzeby i pomóc nam stworzyć nagrobek dla Twoich bliskich; lub mamy oddzielną opcję, która pozwoli na zamówienie nagrobka przez naszą stronę internetową firmy 👉 https://nagrobki-pg.pl/wybierz-nagrobek/, a także przyjmujemy zamówienia przez nasz Instagram @pracownia_graal i Facebook Pracownia Granitu Graal.

Odwiedź biuro w Warszawie, ul. Wóycickiego 15, Cmentarz Północny

bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner bannerbanner
To top